Liên hệ
Dự án Điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Đạm Cà Mau công suất 5 x 999kWp - Gói thầu: EPC - Công ty cổ phần kỹ thuật IPC
Loading