1. Công tác triển khai Shop2. Toolbox đầu ca hàng ngày9. CT hoàn thiện thoát sét8. CT hàn thoát sét7. CT hàn thoát sét12. CT đặt chờ ống điện cho ổ cắm

phoi-canh-vinhomes-tran-duy-hung-2