Liên hệ
Liên hệ - Công ty cổ phần kỹ thuật IPC

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẨN KỸ THUẬT IPC

Địa chỉ: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower,

117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam

Tel: +84-4-3558.9980 l Fax: +84-4-3558.9981

Mail: info@ipc-tech.com.vn

Loading